Distriktsdomare

Ray Andersson

Förbundsdomare

Ljunghusen GK

Kerstin Brauer

Distriktsdomare

Lunds Akademiska GK

Bengt Carlsson

Förbundsdomare

Hässlegårdens GK

Kenneth Evnell

Distriktsdomare

Barsebäck GCC

Jens Gleisner

Distriktsdomare

St Arild GK

Göran Landin

Distriktsdomare

Ljunghusens GK

Sven-Ingvar Larsson

Distriktsdomare

Hinton GC

Stefan Malmberg

Distriktsdomare

Abbekås GK

Sten Nilsson

Distriktsdomare

Landskrona GK

Anders Olén

Distriktsdomare

Torekov GK

Anders Persson

Förbundsdomare

Bokskogens GK

Ulla Pressing

Distriktsdomare

Hinton GC

Gunnar Sallstedt

Distriktsdomare

Tomelillla GK

Tommy Schill

Förbundsdomare

Vasatorp GK

Jan-Olov Schön

Distriktsdomare

Barsebäck GCC

Dan Thynell

Distriktsdomare

Ysatd GK

Margaretha Trollestad

Distriktsdomare

Österlens GK

Solveig Wennerholm

Distriktsdomare

Skyrups GK

Yelverton Tegner

Distriktsdomare

St Arild GK

Christina Yngvesson Truedsson

Distrikstdomare

Österlens GK