Domarersättning

I enlighet med klubbarnas beslut gäller from. 2017 följande
ersättning när domare tillsätts av Skånes Golfförbund:

Distriktsdomare betalas av arrangerande klubb.

Arvode 2023

Dagsarvode utgår med 2% av gällande prisbasbelopp per tävlingsdag.
Prisbasbelopp 2023 = 52500:-
Dagsarvode = 2% av 52500:- = 1050:-
Arvode förbesök = 0.5 dagsarvode = 525:-
Reseersättning = 25:-/mil skattefritt. Översskjutande belopp är skattepliktigt.

Skatteregler 2023

Enligt Skatteverket betraktas domare och tävlingsfunktionärer som idrottsutövare vilket innebär
att upp till ett halvt prisbasbelopp, dvs 26250:- (år 2023), kan utbetalas till samma person utan
att skatt behöver dras, arbetsgivaravgift betalas eller redovisning ske i arbetsgivardeklaration.
Ersättning skall dock anges i kontrolluppgift.