Anmälan GK - Fritt spel för juniorer

Nu finns det möjlighet för er klubb att anmäla sig till "Fritt spel för juniorer", vilket innebär att när en av era juniorer tar med sig en junior från annan klubb, så spelar denna gästande junior gratis. Detta under förutsättning att den klubb som den gästande junioren tillhör också är med i "Fritt spel för juniorer". 

Lista på klubbar som ingår i "Fritt spel för juniorer" finns under:

Juniorer-, Elit/Fritt spel för juniorer/Tillhörande klubbar

Listan fylls på efterhand som anmälningarna om deltagande kommer in.