Förtjänsttecken

Golfdistriktsförbund (GDF) tillhörande Svenska Golfförbundet har följande fyra utmärkelser:

  • Guldmärke
  • Silvermärke
  • Förtjänstplakett
  • Förtjänstmedalj

Distriktets utmärkelser är avsedda att användas som erkänsla för uppoffrande och förtjänstfull arbete inom golfsporten. Aktuella personer att tilldelas utmärkelser är i huvudsak sittande eller avgående styrelseledamöter, andra förtjänta ledare och anställda på klubb- och distriktsnivå. Även föreningar och organisationer kan tilldelas utmärkelse i form av en förtjänstplakett.

Förtjänstmedalj tilldelas golfspelare, ledare eller annan person för sådan särskild gärning eller insats som bör uppmärksammas och belönas.

Beslutsordning

Distriktsstyrelsen beslutar om tilldelning av samtliga utmärkelser. Samtliga ärenden förbereds av distriktsstyrelsen under ledning av distriktsordföranden. Såväl personer engerade i klubb/anläggning och distrikt som personer engagerade i SGF:s verksamhet uppmanas att inkomma med namnförslag.

Beslutsprocess

Till grundval för att utse personer att belönas med guld- respektive silvermärke ligger vid sidan av det bedömningsunderlag som tas fram av distriktsstyrelsen även en poängskala där olika uppdrag ger olika poäng.

  • Guldmärke: Det är viktigt att påpeka att nämnd poängskala enbart är ett hjälpmedel och rådgivande, inte en handling med sådan officiell status att vissa uppnådda poäng med automatik gör att utmärkelse utfaller. Dock, bör person som är aktuell ha uppnått poängkraven och det bör också föreligga särskilda skäl för tilldelning. Överordnat varje förslag till tilldelning är den bedömnng distriktsstyrelsen gör. Dessutom skall distriktsstyrelsen tillämpa restriktivitet.
  • Silvermärke: Till grundval för att utse personer som tilldelas silvermärke används endast poängskalan.
  • Förtjänstplakett: Överordnat varje förslag till tilldelning är den bedömning distriktsstyrelsen gör.
  • Förtjänstmedalj: Överordnat varje förslag till tilldelning är den bedömning distriktsstyrelsen gör.