Brons

Förtjänstmedaljen tilldelas golfspelare, ledare eller andra aktuella personer inom distriktet vars prestation eller gärning är av sådan kortvarig eller engångskaraktär att distriktet särskilt vill uppmärksamma och belöna denna

  • Förtjänstmedaljen utdelas vid distriktsmötet eller annat lämpligt evenemang

Utdelade förtjänsttecken

Nål

Namn

Klubb

År

1

Göran Nilsson

Bedinge GK

1994

2

Lennart Johansson

Hässleholms GK

1996

3

Mats Andén

Perstorps GK

1996

4

Rune Karlsson

Ljungbyheds GK

1998

5

Allan Persson

Vasatorps GK

1998

6

Leif Tamén

Trelleborgs GK

1999

7

Olle Näsström

Malmö GK

1999

8

Margreth Berg

Bokskogens GK

1999

9

Walter Danewid

Lunds Akademiska GK

2001

10

Sigurd Johansson

Tegelberga GK

2002

11

Göran B:son Asklöf

Skepparslövs GK

2005

12

Lars Kjellgren

Skepparslövs GK

2005

13

Carl Magnus Settergren

Hässleholms GK

2005

14

Ingemar Stenson

Barsebäck G&CC

2005

15

Göran Åsgot

Bosjökloster GK

2005

16

Christer Pålsson

Örkelljunga GK

2005

17

Peter Hugosson

Örkelljunga GK

2005

18

Gunnar Nilsson-Stig

Örestads GK

2005

19

Stig Svensson

Örestads GK

2005

20

Eivind Balcker

Barsebäck G&CC

2005

21

Lars Slettengren

Falsterbo GK

2005

22

Lennart Fridh

Åkagårdens GK

2005

23

Ingemar Hagenfeldt

Åkagårdens GK

2005

24

Lars Elder

Åkagårdens GK

2005

25

Jan Stellinger

Örestads GK

2005

26

Tommy Månsson

Barsebäck G&CC

2005

27

Anders Wixell

Rönnebäcks GK

2005

28

Ronny Johansson

Bosjökloster GK

2005

29

Bill Assarsson

Vasatorps GK

2006

30

Sune Nilsson

Vasatorps GK

2006

31

Ulf Olsson

Vasatorps GK

2006

32

Bengt Gynther

Vasatorps GK

2006

33

Kjell Olsson

Vasatorps GK

2006

34

Gunnar Lippe

Örkelljunga GK

2007

35

Stefan Minell

Österlens GK

2007

36

Bengt Roswall

Falsterbo GK

2008

37

Ingrid Ljungquist

Landskrona GK

2008

38

Roland Helgée

 

2008

39

Lars Jacobsson

Bedinge GK

2008

40

Gun-Britt Persson

Bedinge GK

2008

41

Mats Jeppsson

Bedinge GK

2008

42

Majlis Svensson

Bedinge GK

2008

43

Nils Runnberg

S:t Arild GK

2008

44

Anders Nilsson

Trelleborgs GK

2008

45

Hans Hansson

Trelleborgs GK

2008

46

Birgitta Nilsson

Trelleborgs GK

2008

47

Roland Hannerell

Trelleborgs GK

2008

48

Helén Davidsson

Tegelberga GK

2009

49

Arne Nyqvist

Bosjökloster GK

2010

50

Ulf Berg

Bosjökloster GK

2010

51

Anders Sandgren

Bosjökloster GK

2010

52

 

 

 

53

Gertie Herrder

S:t Arild GK

2010

54

Sivert Andersson

S:t Arild GK

2010

55

Bengt Andersson

S:t Arild GK

2010

56

Bo Cronvall

Bedinge GK

2010

57

Göran Kristersson

Flommens GK

2010

58

Margareth Odeborn

Flommens GK

2010

59

Christer Welander

Flommens GK

2010

60

Gunnar Rosenlind

Flommens GK

2010

61

Bob Stalin

Flommens GK

2010

62

Göran Thenfors

Flommens GK

2010

63

Georg Kittel

Flommens GK

2010

64

Inger Flygare

Flommens GK

2010

65

Kaj Palm

Flommens GK

2010

66

Göran Berlin

Flommens GK

2010

67

Christina Elmér

Flommens GK

2010

68

Bengt Miselli

Flommens GK

2010

69

Margareta Risberg

Flommens GK

2010

70

Lars-Holger Nilsson

Flommens GK

2010

71

Patrik Nordblad

Flommens GK

2010

72

Göran Brink

Vasatorps GK

2011

73

Keith Davis

Vasatorps GK

2011

74

Bengt Mårtensson

Vasatorps GK

2011

75

Anders Dahlström

Trelleborgs GK

2013

76

Bengt-Olov Norling

Vasatorps GK

2011

77

Per-Åke Tegnell

Vasatorps GK

2011

78

Lars Öijer

Vasatorps GK

2011

79

Karl-Gustaf Hellström

Rönnebäck GC

2011

80

Jan Barrander

Bedinge GK

2011

81

Christer Larsson

Bedinge GK

2012

82

Viveca Lindgren

Bedinge GK

2012

83

Christine Palmgren

Trelleborgs GK

2013

84

Håkan Börjesson

Örestads GK

2013

85

Birgitta Gelin

Örestads GK

2013

86

Thomas Johansson

Örestads GK

2013

87

Lars Linde

Örestads GK

2013

88

Gunnar Nilsson-Stig

Örestads GK

2013

89

Fredrik Nordenmann

Örestads GK

2013

90

Jan-Olof Olsson

Örestads GK

2013

91

Christer Tornéus

Örestads GK

2013

92

Göran Samuelsson

Örestads GK

2013

93 Olle Schönström Bosjökloster GK 2014
94 Pippi Bodén Mölle GK 2014
95 Jan Dahlqvist Örestads GK 2014
96 Kerstin Möttus Örestads GK 2014
97 Christer Persson Bedinge GK 2015
98 Per Norström Bedinge GK 2015
99 Lars-Göran Pehrson Bedinge GK 2015
100 Stina Karlgrund Bedinge GK 2016
101 Håkan Nilsson Landskrona GK 2017
102 Sven Bergkvist Landskrona GK 2017
103 Lena Barrander Bedinge GK 2017
104 Peter Axelsson Örestads GK 2018
105 Anders Davidsson Örestads GK 2018
106 Niklas Karlsson Örestads GK 2018
107 Hans Lindegård Örestads GK 2018
108 Lars-Göran Danielsson Landskrona GK 2019
109 Per Linderbert Kristianstad GK 2019
110 Stig Stivius Abbekås GK 2020
111 Göran Nilsson Allerum GK 2021
112 Mia Björnsson Örestads GK 2022
113 Christine Ekman Örestads GK 2022
114 Fredrik Karlsson Örestads GK 2022
115 Ulla-Britt Larsson Örestads GK 2022
116 Kicki Jönsson Bedinge GK 2023