Poängskala

Rådgivande poängskala för utmärkelser

  • Guldnål   45 poäng
  • Silvernål  30 poäng
  • Bronsnål  20 poäng

Klubbuppdrag

Poäng/år

Ordförande

4

Styrelseledamot och kommittéordförande

2

Kommittéledamot, styrelsesupplenat och valberedning

1

Intendent/klubbchef/klubbdirektör

1

Distriktsuppdrag

Poäng/år

Ordförande

5

Styrelseledamot och kommittéordförande

3

Ledamot av GDF-kommitté eller utredning som arbetar

på årsbasis, styrelsesuppleant och valberedning

1

Distriktsdomare och banvärderare

1

Sammankallande i klubbråd (from 1/1 -10)

1

FM-delegat (from 1/1 -10)

1

Anmärkning: Vid samtidiga uppdrag på olika nivåer (klubb, distrikt eller SGF centralt) ger alla uppdrag poäng. Vid samtidiga uppdrag på samma nivå räknas endast det uppdrag som ger mest poäng.