Introkort

Skånes Golfförbund delar årligen ut Introduktionkort till ideella medarbetare, till personer som erhåller förtjänsttecken i guld och silver samt utvalda juniorer på klubbarna. Kortet medför inte automatiskt fritt spel på Skånes golfklubbar, det är upp till varje klubb att besluta om Introduktionskortet får användas eller ej.

Användning av introduktionskort och kort för förtjänsttecken begränsas till en gång per år och klubb.

Ni bör i förväg ta kontakt med den klubb ni önskar besöka, för att ta reda på vilka regler som gäller för gästspel och om ni har möjlighet att spela. När man kommer till klubben kontaktar man personalen och presenterar sig. Efter avslutad rond är det trevligt om ni på något sätt kontaktar klubben och tackar för att ni fick använda ert Introduktionsskort.

Introduktionskorten är inlagda på din profil i GIT. 

Introduktionskortet är personligt. Missbruk beivras.

Vi hoppas att ni får ett mycket gott bemötande från alla klubbar ni besöker, likväl som att er hemmaklubb ger gästande personer med Introduktionskort ett generöst bemötande.