Bansektion

Bansektionens uppdrag är att:

  • Utveckla och samordna distriktets arbete avseende ban- och miljöfrågor.
  • Verka så att distriktets miljöengagemang informeras till klubbarnas ordförande och miljöansvariga.
  • Verka för att säkerhetsarbetet prioriteras på klubbarna.
  • Arrangera träffar för greenkeepers och banpersonal.

 

 

 

 

Mål

  • Minst 50% av klubbarna i Skåne ska vara miljöcertifierade.
  • Verka för att höja kvaliteten för banskötseln i allmänhet genom klubbesök.
  • Sprida och ta vara på de forskningsresultat som löpande kommer från Svenska Golfförbundets olika forskningsprojekt, och se till att de används av de skånska klubbarna.
  • Verka för att öka tillgängligheten på våra banor för alla kategorier golfare.
  • Genomföra kurs "Golfbaneskötsel" för förtroendevalda samt fortsättningskurs "Course Set Up"

Medlemmar

 

Lars-Göran Albrechtsson, ordförande

E-post: lgalbrektsson@gmail.com

Telefon: 076-324 21 77‬

  

Fredrik Seger, Adj SGA Kankonsulent

E-post: fredrik.seeger@golf.se

Telefon: 0766-97 67 95

Fredrik Olofsson, Adj SGA Ambassadör

E-post: fredrik@vellingegk.se

Telefon: 0708-53 63 81