Regel och HCP sektionen

Befattningsbeskrivning Regel & Handicap Sektionen

Regel & HCP Sektionen skall ansvara för all verksamhet relaterad till golfens regler och regelverk. Sektionen skall vidare vara stödfunktion i handicapfrågor och säkerställa att World Handicap System (WHS) administreras korrekt och att systemets integritet skyddas.

Verksamheten skall främst bedrivas genom: 

  • Kontinuerlig rekrytering, utbildning, prövning, förordning och tävlingstillsättning av Distriktsdomare.
  • Erbjuda utbildning i golfens regler enligt R&A bestämda nivåer.
  • Erbjuda utbildning för tävlingsledare.
  • Bistå vid utformning, revidering samt godkänna Skånes golfklubbars lokala regler.
  • I övrigt bistå Skånes golfklubbar i regel- och handicapfrågor.

 

Medlemmar

Anders Olen, Ordförande
anders.olens@gmail.com

Solveig Wennerholm, Sekreterare
solveig@importbil.se

Anders Persson, Regelansvarig Skåne distriktet
bjorkhaga@telia.com

Bengt Carlsson, Ansvarig Lokala Regler Skåne Distriktet
bc61320@live.se

Ray Andersson, Adjungerad
rayandersson@hotmail.com 

Tommy Schill, Adjungerad
tommy.schill@telia.com

Christin Gustafsson, Adjungerad
Kanslichef SkGD

kansli@skgf.se