Paragolfsektionen

Gruppens uppdrag är att:

  • Utveckla och samordna golfen för funktionshindrade i distriktet i alla avseenden enligt Riksidrottsförbundets och Svenska Golfförbundets riktlinjer. Vi vill att alla funktionshindrade som är intresserade ska få prova på.

 

Mål

  • Synliggöra handigolfen i så många sammanhang som möjligt.
  • Påbörja arbetet med att handikappanpassa golfbanor i Skåne.
  • ERFA-utbyte handigolfen.
  • Utbildning av handigolfansvariga.
  • Alla funktionshindrade som vill, ska få möjlighet att prova på och utvecklas inom golfsporten.
  • Påbörja arbetet med att bilda en bred och konkurrenskraftig Skånetrupp med målet att bli 40 spelare inom 5 år.
  • Deltagande i minst 2 distriktstävlingar.
  • Deltagande i minst 2 tävlingar på nationella touren.

Vision

  • Skånes Golfförbunds paragolf ska vara Sverigebäst inom golf. Detta innebär att klubbar inom paragolfens nätverk ska vara de mest välutbildade i Sverige avseende integrering, spel, etik, tillgänglighet och golfregler.

Medlemmar

 

Rikard Linde, ordförande

E-post:  rikard.linde@telia.com

 

Krister Munther

E-post: kristermunther@telia.com

Telefon: 0738-56 01 51

 

Mats Helander

E-post: mats.helander@fifh.com

Telefon: 0732-31 38 82
 

Mats Linde

E-post: mats.linde@fifh.com

Telefon: 0733-33 99 81

 

Adjungerad

Mark Dewdney

E-post: m_dewdney@hotmail.com

Telefon: 0708-58 41 13

 

Christina Lindberg

E-post: christina.lindberg@furuboda.se

 

Björn Håkansson

E-post: bjorn.h@ffdn.se