Aktiviteter

  • Uppföljning av prova på dagar.
  • Prova på dagar på flera olika platser inom distriktet.
  • Prova på dagar för olika åldrar.
  • Skillstävlingar.
  • Särskilda rekryterings- och informationsinsatser.
  • F-klasstävlingar anordnas i samarbete med Tävlingssektionen och intresserade golfklubbar.