Juridiska kommittén

Gruppens uppdrag är att:

  • Handlägga alla bestraffningsärenden i distriktet.

 

 

 

Mål

  • Enlighet med stadgarna
  • Svenska Golfförbundets riktlinjer
  • Tillsammans med domarsektionen bedriva aktivt informationsarbete i dessa frågor
  • Sakkunnig i juridiska frågor för klubbarna
  • Manual för bestraffningsärenden så ärenden uppfyller de formella kraven

Medlemmar

 

Johan Sarvik, ordförande

E-post: johan@nyblom-sarvik.se

Telefon: 0705-57 72 50

  

Emma Regnér

E-post: emma.regner@dom.se

 

Ola Lavie

E-post: ola.lavie@outlook.com

 

Christina Söderbäck Hedén

E-post: christina.soderback@gmail.com

 

Bo Petersson

E-post: petersson@adv-bop.se