Herrar

All korrespondens med Seniorsektionen Herrar skickas till:
herrar@skgf.se

All resultatrapportering för herrar skickas till:
resultat.herrar@skgf.se