Amatörbestämmelser

Reklam på kläder från sponsor - lag och individuellt
Reklam på amatörs kläder får bara finnas på kläder avsedda för lag. Det finns begränsningar på hur reklamen får se ut. Lagets sponsor får ha sin logotyp en gång per plagg och den får inte vara större än 22 cm i omkrets. Laget får ha flera sponsorer och olika logotyper på olika kläder men bara en per plagg. Enligt R&A är det sedan tillåtet att bära lagkläderna i andra sammanhang, även vid individuell tävling.

Bagreklam, tex namn på sponsor och eget namn
Reklam på amatörs golfbag får bara finnas enligt följande:

  1. Tillverkarens namn i stora bokstäver och spelarens namn i så små bokstäver att det endast tjänar som identifikation.
  2. Lagets eller spelarens namn i stora bokstäver.
  3. Varje annan kombination är förbjuden. Detta betyder också att sponsorns namn ej får finnas på bagen om sponsorn ej också är tillverkaren av bagen.

Prispengar
Amatör får inte spela om prispengar eller sådant som lätt kan omsättas i pengar, tex konvertibler.

Presentkort
Amatör får ta emot presentkort som pris i tävling. Presentkortet skall inte gå att byta mot kontanter och får vara på max 7 000 kronor.

Bidrag

  1. Amatör får ta emot bidrag för deltagande i träning eller tävling av sin klubb, distrikt eller nationellt förbund, dock endast motsvarande faktiska kostnader.
  2. Amatör får ta emot resebidrag för deltagande i träning eller tävling av sin klubb, distrikt eller nationellt förbund, dock endast motsvarande faktiska kostnader.

Stipendium
Amatör får ta emot stipendium om villkoren för detta har godkänts av SGF (Svenska Golfförbundet).

Träningsläger
Amatör får ta emot bidrag för deltagande i träning/läger av sin klubb, distrikt eller nationellt förbund, dock endast motsvarande faktiska kostnader.

Anmälningsavgifter, startavgifter
Amatör får ta emot bidrag för deltagande i tävling av sin klubb, distrikt eller nationellt förbund, dock endast motsvarande faktiska kostnader.

Sponsring i form av bidrag till resor och uppehälle

  1. Amatör får inte ta emot bidrag för deltagande i träning och/eller tävling av annan än sin klubb, distrikt eller nationellt förbund.
  2. Amatör får inte ta emot ersättning för annat än deltagande i träning och/eller tävling.

Ersättning för utbildningar och kurser
Amatör får ta emot ersättning för tjänster han/hon utför, bortsett från undervisning i svingteknik. (OBS! Det finns en ny tolkning som tillåter även detta under vissa förutsättningar, läs mer >>>)

Oklarheter och frågor rörande amatörbestämmelserna hänvisas till Svenska Golfförbundet, Göran Hermes, telefon 08-622 15 00.